Ärr till följd av acne


Acne drabbar en stor procent av befolkningen och de flesta får obetydliga eller inga ärr men det finns också de som får svåra acneärr.

Det finns två typer av acneärr: Röda fläckar som uppkommer efter att acnen läkt. Dessa brukar försvinna efter en tid men gör det inte alltid. Sedan finns gropar som kan bildas i huden där finnarna har suttit. Dessa är svårare att göra någonting åt. Att det bildas ärr beror på kroppen bildar bindväv för att reparera skadorna på huden. Antikroppar och vita blodkroppar arbetar tillsammans för att läka såret och när processen är över har ett ärr bildats.

Ett självklart sätt att förebygga acneärr är att förebygga acne. Men Acneärr kan också förhindras trots förekomsten av acne. Detta görs genom att underlätta läkningen av acne. Ju snabbare det läker desto mindre ärr kommer att uppstå och det kommer också att göra behandlingen lättare.

Det finns två sätt att underlätta läkning av acne. Ett är att använda medel med vitamin A som påskyndar hudens läkning och på så sätt förebygger acneärr. Det andra sättet används är att använda preparat innehållandes AHA-syror. Dessa hjälper också huden att läkas och motverkar på så sätt ärr.

Exponering av sol kan försvåra läkningsprocessen av huden. Använd solskyddsmedel med faktor femton eller högre. Pilla eller riv inte heller på finnarna eftersom det bara främjar ärrbildning.

När ärren redan bildats finns ett antal behandlingar:

Man kan injicera kollagen acneärren så att groparna fylls ut. Efter några månader brukar man dock behöva upprepa behandligen.

Slipning med laser är den populäraste och snabbaste behandlingen mot acne ärr. Vid laserslipning bränner man bort det allra översta lagret av huden och låter det sedan läka.

Produkter som ska kunna lindra ärr